//////

Porady medyczne

Niebezpieczne zmiany w pracy

Eksperci ostrzegają, że praca na zmiany jest niebezpieczna dla kobiet i może prowadzić do chorób serca. Praca na zmiany powoduje zakłócenie rytmu biologicznego,a to z kolei prowadzi do wystąpienia czynników ryzyka zachorowania na choroby serca. Do czynników ryzyka naukowcy zaliczyli: niski poziom dobrego cholesterolu, otyłość brzuszna oraz wysokie ciśnienie. Występują one znacznie częściej u kobiet pracujących na zmiany niż tych, które pracują o stałej porze i dotyczy ponad 20% kobiet pracujących w takim trybie. U pozostałych badanych kobiet wystąpił przynajmniej jeden z czynników. Ponad 60% badanych cierpiało na otyłość brzuszną a u 40% stwierdzono zbyt wysokie ciśnienie tętnicze. Praca zmianowa jest stresująca, utrudnia normalna aktywność fizyczną, uniemożliwia regularne spożywanie posiłków. Wszystko to wpływa na pogorszenie stanu zdrowia. Dodatkowo lekarze twierdzą, że praca na nocną zmianę, czyli w czasie, który przeznaczony jest na regeneracje sił i odpoczynek, powoduje zmniejszenie produkcji melatoniny, barwnika znajdującego się w naszej skórze, który chroni nas przed wystąpieniem choroby nowotworowej.